IK HEB
MIJN PAD
GEVONDEN

JE KWETS-
BAARHEID
IS OOK
JE KRACHT

EIGEN
VERANT-
WOORDE-
LIJKHEID
IS OOK
JE VRIJHEID

EIGEN
NATUUR IS
JE EIGEN
KLEURING

OP WEG
NAAR JE
EIGEN
KRACHT