Verantwoordelijkheid

EIGEN
VERANT-
WOORDE-
LIJKHEID
IS OOK
JE VRIJHEID