Eigen natuur

Zolang als ik me kan herinneren heeft ,,de natuur" in zijn geheel altijd al mijn interesse en aandacht gehad. Ik heb me verwonderd over de groei en bloei van mensen, dieren, planten, gesteente... De prachtige kleuren. Hoe kan het groeien! Hoe alles op en rond deze aardbol een eigen functie heeft in het geheel. De zon, maan, sterren, lucht, het land en het water. Hoe alles met elkaar verweven is en reageert op elkaar. Het een is er niet zonder het ander. De verschillen in het klimaat, hangen samen met de varieteit in het landschap. Elke plek, omgeving, op deze planeet heeft zijn eigen unieke panorama. Elke plek heeft zijn eigen soort mensen, dieren en begroeiing. Van nature klopt het allemaal. De wisseling van de seizoenen, brengt een variatie in weersomstandigheden met zich mee. En ook dat heeft weer invloed op alles wat leeft.

Mensen zijn voor mij heel boeiende wezens. Er zijn zoveel overeenkomsten, maar ook zoveel verschillen tussen mensen. Zo als aan de buitenkant, verschilt elk mens ook aan de binnenkant van de ander. Men kan wel karaktertrekjes hebben, of geestelijke vermogens, die overeenkomen. De ervaring, belevingswereld is nooit identiek in zijn geheel, aan een ander. Dat maakt een mens zo uniek en interessant. Je bent wie je bent door al je eigenschappen en eigen aardigheden. Je wordt zoals je gevormd wordt door jezelf en je omgeving waarin je opgroeit.

Mijn waarnemingsvermogen is groot. Ook wel hooggevoeligheid genoemd. Een aangeboren, NATUURLIJKE eigenschap. Tijdens mijn leven heb ik daar veel last van gehad. Vooral het onvermogen om al die informatie te verwerken, maakte het leven ingewikkeld. Ik ervaar het waarnemen nu als een verrijking van mijn leven en kan het als een TALENT gebruiken. De rode draad in mijn leven is het zichtbaar maken van de kracht van de eigen natuur. Dit uit zich in mijn leven door het  fotograferen van wat ik zie. En in het meekijken met anderen om de kracht van hun eigen natuur te onderzoeken en in te kunnen zetten in hun dagelijkse leven.